Сбросить всё
Сбросить всё

Найдено 8 событий
Импровизация (г. Таганрог)
25 Нояб.пн 19:00
КЗ "Олимп" Таганрог
800 — 2 500
Хор Валаамского Монастыря (г.Таганрог)
16 Нояб.сб 19:00
КЗ "Олимп" Таганрог
800 — 1 500
Олег Митяев г. Таганрог
30 Нояб.сб 19:00
КЗ "Олимп" Таганрог
1 300 — 2 500
Нотр Дам Де Пари (г. Таганрог)
25 Февр. 2020вт 19:00
Театр А.П.Чехова
1 300 — 2 300
Камерный хор "Лик" (г. Таганрог)
24 Нояб.вс 18:00
ГДК г. Таганрог
200 — 350
Любовь по понедельникам (г. Таганрог)
19 Нояб.вт 19:00
Театр А.П.Чехова
1 500 — 2 200
Между мной и тобой - шоу под дождем (г.Таганрог)
21 Дек.сб 19:00
КЗ "Олимп" Таганрог
1 100 — 2 000
Наверх